Καλωσόρισες επισκέπτη!
Μπορείς κι εσύ να δημιουργήσεις ένα δικό σου λογαριασμό.
Χρειάζεται μόνο μερικά λεπτά!!!Δείτε το VIDEO TUTORIAL
με οδηγίες χρήσης του LeVAnDa

Η video-ανάλυση είναι μια συνήθης πρακτική που χρησιμοποιείται στον επαγγελματικό αθλητισμό για να εντοπιστούν αδυναμίες και δυνατά σημεία των αντιπάλων αλλά και της οικείας ομάδας κυρίως σε ότι αφορά θέματα τακτικής συμπεριφοράς.
    


Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αναγνωρίζει πολύ πιο εύκολα ένα γεγονός όταν βλέπει σκηνές παρόμοιου περιεχομένου σε ακολουθία. Για παράδειγμα 5 εκτελέσεις corner στο ποδόσφαιρο ή 3 επιθέσεις μιας συγκεκριμένης παγίδας στο μπάσκετ, γίνονται ευκολότερα αντιληπτές, σε ότι αφορά την τακτική που κρύβει η κάθε φάση, απ’ ότι η θέαση ολόκληρου του αγώνα με αλλεπάλληλες εναλλαγές.
 


Βιντεοανάλυση με τη LeVAnDa.
Η μεταφορά αυτής της τεχνογνωσίας στην εκπαίδευση αποτελεί μια πρωτότυπη ιδέα που μπορεί εύκολα να πραγματοποιηθεί με την πλατφόρμα LeVAnDa.  Συγκεκριμένα, μπορεί κανείς να «αποστάξει» ενδιαφέροντα αποσπάσματα από βίντεο του YouTube και να δημιουργήσει τις δικές του βιντεοπεριλήψεις.


Φυσικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε οποιοδήποτε άλλο τομέα που υπάρχει ανάγκη πρόσβασης σε συγκεκριμένες σκηνές βιντεοπεριεχομένου ειδικά όταν το αρχικό βίντεο είναι μεγάλο σε χρονική διάρκεια.